Ърнест Клайн пише продължение на „Играч първи, приготви се"