„Ариана“ продължава изграждането на „зеления филтър“ на София