Архитектът на ирланската реформа с лекция в Института за икономически изследвания при БАН