Англо-американско училище представя стипендиантска програма за български ученици