Ангажиментът на HONOR да отдаде заслужена благодарност към невъзпетите герои