Андреа Маркато спечели най-дългото сертифицирано състезание в света