Американският университет в България е домакин на международна Академия за лидерство