Американска клиника за гръбначни заболявания планира разрастване на дейността си