„Аматьор“ подкаст идва с мощна подкрепа за повече спорт и активност през новата година