Алтерко представи Shelly Plus – нова продуктова линия за автоматизация на дома от следващо поколение