Алтерко АД надхвърли прогнозния ръст на приходите от продажби за 2022 г.