Allianz Trade: За 10 години българите са утроили активите си, но разликата между бедни и богати се увеличава