Александрина Димитрова бе избрана за член на Управителния съвет на Национална мрежа за децата