Акуо Енерджи България и район „Панчарево“ организираха съвместна акция по зарибяване на Панчаревското езеро