Ако се чувства изоставено, детето може да се прегърби