Ако други предприемачи последват примера на д-р Невен Енчев, няма да има нито един гладен