Агенция по кадастър синхронизира описанието на сградите с европейските страни