AVON България проведе национално проучване сред ученици с основен акцент - насилието във взаимоотношенията