АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА