АМЕРИКАНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ЗАВОЮВА ТРИ ПЪРВИ МЕСТА В РЕЙТИНГА НА БЪЛГАРСКИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА