ACRONIS ИЗГРАЖДА НОВО УЧИЛИЩЕ В ТАНЗАНИЯ, ОСИГУРЯВА ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕТО НА ПОВЕЧЕ ОТ 500 ДЕЦА