9,4 милиона биосандвичи са били раздадени в облаците през 2018 г.