90,2% от служителите на Lidl биха препоръчали компанията като работодател