90% от потребителите са закупили онлайн стоки и услуги за свободното време през последните 12 месеца, показва проучване на Visa