90% от децата посочват родителите си като главен пример за доброта