88% от учителите и 50% от родителите смятат изучаването на компютърни науки в училище за изключително важно