87% от учениците в дуално обучение определят практиката в Lidl като изключително полезна