82% от българите смятат, че заплатата им не е справедлива