80 души се борят за отличие по проекта „Най-изявените млади личности“ на България за 2016