8-мо (безкрайно!) издание на платформата за пърформанс-четения на нова драматургия и развитие на експериментални сценични практики