7 ваучера по 2000 лв. очакват посетителите на БУЛМЕДИКА / БУЛДЕНТАЛ 2014