65% от учениците биха работили през лятото в голяма международна компания