62 кмета на въглищни райони в Европа обединиха усилия за устойчиво бъдеще