56 съдилища и 6 затвора активно използват изградената от Министерството на правосъдието система за видеоконферентна връзка