509 лица с ниски доходи вече знаят как да правят семеен бюджет