50-те основни марки бира на българския пазар в издание на Съюза на пивоварите