5 МИЛИОНА ЕВРО ПРЕДОСТАВЯ БАНКА ПИРЕОС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС