46 500 лева дарява Американската търговска камара в България за развитието на млади хора