400 000 винетки има в разпространителската мрежа в момента