40 стартъпа получиха награди в размер на 200 000 евро