277 граждански идеи кандидатстваха за подкрепа в петото издание на VIVACOM Регионален грант