25 000 балкански пъстърви плуват във водите на Ерма благодарение на Лидл България