24-членно жури ще оценява най-добрите вина на ВИНАРИЯ 2017