22-то международно специализирано изложение АЛЕЯ НА ЗДРАВЕТО през пролетта на 2014г.