22 ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ С ФИНАНСИРАНЕ ОТ ТРЕТОТО ИЗДАНИЕ НА „ТИ И LIDL ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“