21 участници завършиха първата академия за „Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване“