2019: Годината на Цифровите екосистеми, задвижвани от данни