200 деца в приемни семейства вече получиха своята подкрепа от Мтел