20 съоръжения за подземни води в страната вече са оборудвани с мултипараметрични сонди по проект „Подобряване мониторинга на химичното състояние на подземните води“ и следят автоматично състава на водите