19-метровият коледен камион на Coca-Cola завършва своята обиколка в Lidl